NIEUWS 2018

OPEN DAG op zondag 25 februari 2018
Een 14-tal bedrijven in de gemeente Deurne hebben op deze dag van 11.00-16.00 uur onder het motto MAKE IT HAPPEN hun deuren open gezet voor het publiek. Het was een groot succes ! Niet alleen mensen met oog voor techniek maar ook belangstellenden, familie en buurtgenoten, mensen die zomaar eens binnen wilden kijken hebben ons bedrijf bezocht.

__________________________________________________________________________________


MAAK 'T IN METAAL 
Onlangs hebben een aantal groep 7 leerlingen van scholen uit Asten en Deurne Via Engineering bezocht. Het doel van dit bezoek was om de jeugd kennis te laten maken met / enthousiast te maken over de verschillende takken binnen de metaaltechniek. De tendens is dat er steeds minder jeugd voor een beroep binnen de metaaltechniek kiest, dit mede omdat er een vertekend beeld bestaat over werken binnen de metaaltechniek. Door te laten zien wat er binnen de metaaltechniek allemaal mogelijk is en hoe innovatief onze branche is willen wij de jeugd interesseren.
Website door Buro TARGET